В\'юнник Тетяна АнатоліївнаВ'юнник Тетяна Анатоліївна

вища освіта, "спеціаліст першої категорії", педагогічний стаж: 30 років

ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2006 рік

факультет "Дошкільне виховання"

Безпосередньо метою методичної роботи в закладі дошкільної освіти є постійне підвищення педагогічної майстерності вихователів і педагогічного колективу, розвиток їх творчого потенціалу, що значною мірою сприяє зростанню освіченості й вихованості дітей.


Методична робота суттєво впливає на якість і ефективність навчання і виховання, на кінцеві результати роботи закладу дошкільної освіти, тому правомірно розглядати методичну роботу як важливий фактор управління.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ - МЕТОДИСТА СПРЯМОВАНА НА ВИРІШЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ І НЕВІДКЛАДНИХ ЗАДАЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ЗА ВСІМА СКЛАДОВИМИ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ: ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНОЇ, МОТИВАЦІЙНО - ЦІЛЬОВОЇ, ПЛАНОВО - ПРОГНОСТИЧНОЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНО - ВИКОНАВСЬКОЇ, КОНТРОЛЬНО - ДІАГНОСТИЧНОЇ І РЕГУЛЯТИВНО - КОРЕКЦІЙНОЇ.

Кiлькiсть переглядiв: 374