Вимоги законодавства щодо постійнодіючих процедур, заснованих на принципах НАССР

Стрімкий розвиток сучасних технологій, ріст харчового виробництва та поширення асортименту продуктів харчування призводять до підвищення вимог споживчого ринку до якості й критеріїв безпеки харчових продуктів. Саме ці обставини призвели до впровадження в усіх розвинутих країнах світу найдосконалішої системи управління безпекою харчової продукції – програми НАССР.

Кожний план НАССР – це вузькоспеціалізований документ, призначений для забезпечення виготовлення та безпечного споживання конкретного харчового продукту.

На сайті основні нормативні документи, які регламентують діяльність ЗДО як оператора ринку у цій галузі.

НА ВИКОНАННЯ СТ. 20, 21 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДОБЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ», НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІД 01.10.2012 № 590 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ЩОДО РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР, ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НАССР)» ІЗ ЗМІНАМИ, З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НАССР У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З 20.09.2019 РОКУ ВВЕДЕНО В ДІЮ ПОСТІЙНО ДІЮЧІ ПРОЦЕДУРИ, ЗАСНОВАНІ НА ПРИНЦИПАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НАССР).

Впровадження системи НАССР у закладах дошкільної освіти

Закони України

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів (зі змінами)
Закон України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров"я та благополуччя тварин"
Закон України "Про відходи"
ДСТУ ISO 22000:2007 Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)

Накази та листи

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 №590
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 №446 "Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведеного заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 №447 "Про затвередження форми акта, складенеого за результатами проведеного планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти, корма, здоров'я та благополуччя тварин"
Наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"
Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2017 №37-32-10/26051 "Роз'яснення щодо необхідності реєстрації харчоблоків закладів освіти"
Лист державноїслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 01.08.2019 №11.1.1-5/12329 "Щодо впровадження системи HACCP"

Лист МОН України від 05.09.2019 №1/9-552"Щодо порядку запровадження системи НАССР у закладах дошкільної освіти"

Кiлькiсть переглядiв: 86