ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про інформацію" Докладніше...

Закон УКРАЇНИ
"Про доступ до публічної інформації" Докладніше..

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №54/2011
"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" Докладніше...

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

3. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

4. Службова інформація - міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень

Запит на інформацію (зразок)

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по КЗ "ДНЗ №163" Калініченко Тетяна Леонідівна, завідувач ЗДО,
провулок Болгарський, 10

тел: 050-677-51-30

Кiлькiсть переглядiв: 544